Aanvraagformulier voor assisteren bij Evenementen

  Gegevens aanvrager:

  Adres rekening:

  Gegevens evenement en de hulpverlening:

  Locatie evenement:

  Indien een van onderstaande vragen met Nee wordt beantwoordt, neem contact op met G. van Manen van der Hagen

  Minimaal 6 weken voor evenement aanvragen. Een kopie van de vergunning meesturen.

  Voor aanvragen binnen 6 weken geldt het dubbele tarief.
  S.v.p. zorgen voor consumpties voor onze vrijwilligers, die de hulpverlening gratis doen.

  Hulpverlening We vragen een vergoeding van € 8,50 per uur per hulpverlener Er wordt altijd in tweetallen gewerkt. Hulpverlening vergoeding start een half uur voor de  aangevraagde tijd en eindigt een half uur na aangegeven eindtijd.

  evt. apart even aangeven hoeveel hulpverleners er gewenst zijn, minimaal 2

  en altijd in 2 tallen.