Welkom bij EHBO Lunteren

En dan gebeurt het….
De kleine trekt aan het tafelkleed en krijgt hete thee over zich heen, tijdens een etentje verslikt je oma zich in een stukje vlees, voor je ogen wordt een fietser aangereden, een collega grijpt naar zijn borst en valt neer…
Deze dingen en nog meer van deze vervelende situaties gebeuren helaas en dan is het makkelijk om te weten hoe te reageren/handelen in zo’n situatie.

Dit kun je leren op de cursus eerste hulp verlener bij de EHBO vereniging Lunteren. De kosten voor de cursus zijn incl. het lesboek en cursusmateriaal.

En dan ben je geslaagd voor het diploma eerste hulp ,dan is het de bedoeling dat je regelmatig je kennis op peil houdt door herhalingslessen te volgen en te laten zien dat je competent bent. Dat kan bij onze vereniging de kosten hiervoor is incl. verbandmateriaal en verlenging van het diploma.
 
Voor informatie en opgave kun je terecht bij het secetariaat mw M.A. Borggreve, tel: 0318-483819
of Geertje van Manen, tel: 06195049

Historie

De EHBO vereniging is opgericht op 6-1-1976. Tot die tijd oefende een aantal leden van het Rode Kruis Ede in het gebouw van de protestante Bond aan de Kimmijzerlaan. In 1975 werd besloten deze groep op te heffen. Dit was de aanleiding om de ehbo vereniging op te richten.
De toenmalige directeur van het postkantoor de heer E.Bod werd om advies gevraagd. Hij was namelijk districtsbestuurder van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Na enkele gesprekken was het zover de EHBO vereniging was opgericht.
De eerste voorzitter de heer T. Borren , die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de vereniging. Er werd gestart met een groep van 14 mensen. De eerste jaren werd er les gegeven in het groenekruis gebouw aan de Wilbrinkstraat.
Nu zitten we al jaren in het Westhoffhuis aan de Dorpstraat en groeide de vereniging uit naar 60 leden.

Bestuur en info over de vereniging

Waar zijn we te vinden?
Lessen worden gegeven in het Westhoffhuis, Dorpstraat 28 Lunteren.
 
Bij wie kan ik informatie krijgen?
 
Voorzitter: T. van Manen-de Brouwer, Vaarkamperengweg 48,  6741XX Lunteren

Penningmeester: W. Bloemendal, Roskammersteeg 8, 6741BV Lunteren

Secretaris: M.A. Borggreve-Phelps, Veenweg 3, 6741EA Lunteren tel:0318-483819

Alg. Bestuurslid : G. van Manen van der Hagen, Duyn van Maasdamstraat 38, 6741WP Lunteren

Alg. bestuurslid:    J.W.L. Fukking, Schaepmanstraat 33, 6741WS Lunteren

 
Het docententeam bestaat uit : 
 
Dhr. F. Noppen-docent
Mevr. G van Manen van der Hagen-docent
Dhr. R.Vos – Lotus
 
bankrekeningnummer van de EHBO vereniging: NL32RABO0173971598
Kamer van Koophandel nummer: 40124047
 

Nieuws:

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO vereniging Lunteren werden enkele bijzondere jubilarissen in het zonnetje gezet. Het is altijd prachtig om te zien dat leden zich zo lang aan de vereniging verbinden. Dit jaar werden maar liefst vijf personen gehuldigd voor hun jarenlange trouwe inzet. Deze mijlpaal is een geweldige prestatie! De volgende leden werden geëerd:

  • Luuk Wielstra : 40 jaar lid
  • Geertje van Manen : 30 jaar lid
  • Nelleke Siebelink : 10 jaar lid
  • Marjon van Breenen: 10 jaar lid ( niet aanwezig)
  • Annelies Willemsen : 10 jaar lid ( niet aanwezig)

Deze jubilarissen hebben zich al vele jaren ingezet om op evenementen, indien nodig, eerste hulp te verlenen. Ze volgen trouw herhalingslessen en zijn bereid om op te komen draven wanneer er op korte termijn een verzoek van een vereniging komt voor de aanwezigheid van de EHBO. Als blijk van waardering ontvingen zij uit handen van de voorzitter, Tanja van Manen een speldje, Van de overige leden ontvingen ze een daverend applaus. Na het officiële gedeelte van de vergadering werd er een toast uitgebracht op de jubilarissen en de wens uitgesproken dat zij zich nog lange tijd voor de EHBO vereniging blijven inzetten.